Rådgivning.

  C-Consult.

  Personprofil.

  Business Mentor.
     - Forretningsidè/-plan.
     - Markedsføring/-splan.
     - Finansiering/ Budget.
  Sparringspartner.
     - Strategi.
     - Forretningsudvikling.
     - Internationalisering.
  Bestyrelsesmedlem.
     - Interim Management.
  Virksomhedssalg.
     - Virksomhedskøb.
     - Generationsskifte.
  Konsulent.
     - Resultatforbedring.
     - Rationalisering.
     - Rekonstruktion.
  Kontakt.

 

    
 Business Mentor.   

  Som Business Mentor er fokusområdet at yde bistand til iværksættere og nyetablerede virksomheder   såvel som til personer, der påtænker at etablere, købe eller overtage en virksomhed.

  Med henblik på at undgå oplagte faldgruber og ”børnesygdomme” ved virksomhedsstart og den første   driftsfase samt vurdere rèalisme og levedygtighed i den konkrete forretningsidè , stilles C-CONSULTs er-   hverserfaring og kunnen til rådighed for ovenstående grupper.

  Gennem et løbende samarbejdsforhold mellem parterne skabes et fuldstændigt overblik over såvel idè som   virksomhed, d.v.s. at der med Business Mentor som inspirator og vejleder sikres, at forretningsidè og   forretningsplan, markedsføring og markedsføringsplan, budget og finansiering hænger indbyrdes sam-   men og er sandsynligt opnåelige under realistiske forudsætninger.

  Business Mentor kan også deltage ved eksterne forhold, eksempelvis forhandlinger med bank og finan-   sieringskilder eller investorer. Andre eksempler kunne være øvrige aftaleindgåelser samt myndigheds-  kontakter.

  Business Mentor kan ikke sikre forretningssuccès, men en Business Mentor er ganske ofte af afgørende   betydning for etableringen af grundlaget for at opnå en forretningssuccès.

  
Website and all contents © Copyright C-CONSULT 2008 All rights reserved.