Rådgivning.

  C-Consult.

  Personprofil.

  Business Mentor.
     - Forretningsidè/-plan.
     - Markedsføring/-splan.
     - Finansiering/ Budget.
  Sparringspartner.
     - Strategi.
     - Forretningsudvikling.
     - Internationalisering.
  Bestyrelsesmedlem.
     - Interim Management.
  Virksomhedssalg.
     - Virksomhedskøb.
     - Generationsskifte.
  Konsulent.
     - Resultatforbedring.
     - Rationalisering.
     - Rekonstruktion.
  Kontakt.

 

      C-CONSULT.

  C-CONSULT har eksisteret i 12 år og yder bistand til mindre og mellemstore virksomheder og fungerer som   business mentor, sparringspartner, bestyrelsesmedlem og også som drivkraft og ankermand for disse virk-   somheder. Der ydes bistand af både generel og specifik karakter og gennem hele virksomhedernes livs- &   udviklingscyklus.

  C-CONSULT yder også bistand ved virksomhedssalg & -køb og ved generationsskifter samt påtager sig alm.   opdragsgiver definerede konsulentopgaver.

  C-CONSULTs bistand baserer sig på:

  * Dokumenteret solid mangeårig erhvervserfaring.
  * Den tilstrækkelige og nødvendige teoretiske uddannelse og baggrund.
  * Jordnær og ligefrem angrebsmåde på opgaverne, d.v.s. hands-on metode.
  * Ligefrem, kontant og direkte tale og væremåde.
  * Resultatorienteret fokus.
  * Fortrolighed og diskretion.

  Har De lyst til en uforpligtende uddybning af ovenstående for at se hvilke muligheder og fordele, en sådan   bistand kunne give Deres virksomhed, beder jeg Dem kontakte mig på 75 94 48 57 eller 20 30 16 35.

  Mvh. C-CONSULT/ Mogens Christiansen.

  

Website and all contents © Copyright C-CONSULT 2008, All rights reserved.