Rådgivning.

  C-Consult.

  Personprofil.

  Business Mentor.
     - Forretningsidè/-plan.
     - Markedsføring/-splan.
     - Finansiering/ Budget.
  Sparringspartner.
     - Strategi.
     - Forretningsudvikling.
     - Internationalisering.
  Bestyrelsesmedlem.
     - Interim Management.
  Virksomhedssalg.
     - Virksomhedskøb.
     - Generationsskifte.
  Konsulent.
     - Resultatforbedring.
     - Rationalisering.
     - Rekonstruktion.
  Kontakt.

 

    
 Rådgivning.

  Virksomhedsrådgivning dækker mange områder og kan være af enten generel eller specifik karakter.

  Virksomhedsrådgivning er typisk situationsbestemt ud fra virksomhedens karakter og dennes placering i   livscyklussen, d.v.s. om virksomheden befinder sig i enten Opstarts- & etableringsfasen, i Vækst- & udvik-  lingsfasen eller i den Modne fase, samt af evt. andre relevante betydende forhold.

  Virksomhedsrådgivning spiller ofte forskellige roller, - og har forskellig betydning - afhængig af virksom-  hedens konkrete placering i livscyklussen.

  C-CONSULT yder bistand indenfor de nævnte områder til virksomheder med sådanne behov. Bistandens   omfang og niveau, varighed m.v. styres gennem en forudgående aftale, således at der altid sikres et fuldt   overblik over det indgåede engagement mellem parterne.

  C-CONSULT baserer rådgivningen på professionalisme, diskretion, fortrolighed og med baggrund i en   mangeårig praktisk erhvervserfaring samt i en solid faglig indsigt og altid med udgangspunktet i:

   * Konkrete mål og behov.
   * Fokus på resultatopnåelse og en praktisk opgaveløsning.

  
Website and all contents © Copyright C-CONSULT 2008 All rights reserved.