Rådgivning.

  C-Consult.

  Personprofil.

  Business Mentor.
     - Forretningsidè/-plan.
     - Markedsføring/-splan.
     - Finansiering/ Budget.
  Sparringspartner.
     - Strategi.
     - Forretningsudvikling.
     - Internationalisering.
  Bestyrelsesmedlem.
     - Interim Management.
  Virksomhedssalg.
     - Virksomhedskøb.
     - Generationsskifte.
  Konsulent.
     - Resultatforbedring.
     - Rationalisering.
     - Rekonstruktion.
  Kontakt.

 

    
 Sparringspartner.

  Som Sparringspartner er fokusområdet at yde bistand til virksomheder, som er kommet igennem opstarts-   og etableringsfasen. Her viser der sig ofte et behov for en løbende sparring med en ekstern ressouce.

  C- CONSULTs erhverserfaring og kunnen stilles til rådighed for sådanne virksomheder, og der ydes både   sparring og rådgivning generelt samt konkret omkring udvalgte og specifikke emner af betydning for virk-  somheden på baggrund af en opnået indsigt og forretningsforståelse i relation til den konkrete virksomhed.

  De områder, der typisk trænger sig på udover de almindelige driftsforhold, er bl.a. forretningsudvikling,   strategi  og vækst samt spørgsmål om en evt. internationaliseringsprocès af virksomheden.

  Gennem en Sparringspartner som inspirator og vejleder/ nøgtern vurderingsmand og evt. også som driv-  kraft og ankermand i virksomhedsprocesserne sikrer virksomheden sig, at der foretages en helhedsvurde-  ring og en helhedsopfølgning af virksomhedens planer og øvrige forhold.

  Sparringspartnerens vigtigste opgave er foruden det ovenstående at sikre realistiske mål og forudsæt-  ninger i virksomheden.

  
Website and all contents © Copyright C-CONSULT 2008 All rights reserved.