Rådgivning.

  C-Consult.

  Personprofil.

  Business Mentor.
     - Forretningsidè/-plan.
     - Markedsføring/-splan.
     - Finansiering/ Budget.
  Sparringspartner.
     - Strategi.
     - Forretningsudvikling.
     - Internationalisering.
  Bestyrelsesmedlem.
     - Interim Management.
  Virksomhedssalg.
     - Virksomhedskøb.
     - Generationsskifte.
  Konsulent.
     - Resultatforbedring.
     - Rationalisering.
     - Rekonstruktion.
  Kontakt.

 

    

  Virksomhedssalg.

  Køb/ salg af virksomhed er ofte en svær proces, og der kan typisk vindes meget og drages stor fordel af   professionel bistand med processen.

  Salg/ overdragelse af virksomhed/ livsværk er ofte en endnu sværere proces.

  Generationskifter er typisk udover de rent ”tekniske” overvejelser også påvirkede af familie og følel-   sesmæssige forhold, hvor det meget ofte er en betydelig lettelse af processen at benytte ekstern bistand   hertil.

  Nøglekravene til bistanden er – foruden naturligvis professionalisme – endvidere, at tillid, tryghed, sikkerhed   og diskretion samt evt. en fornøden anonymitet ved samarbejdet sikres.

  Disse krav opfylder C-CONSULT.

  C- CONSULT tilbyder bistand ved køb/ salg af virksomhed og ved generationsskifter. Vi fungerer som   drivkraft, sparringspartner og ankermand fra A-Z i processen, typisk indeholdende : Værdivurdering,   Virksomhedsinformation, Købersøgning & -vurdering og Finansierings- & aftalemodel  eller evt. kun med   udvalgte dele heraf efter nærmere aftale.

  
Website and all contents © Copyright C-CONSULT 2008 All rights reserved.